VÅRE TJENESTER

Beredskap.no! tilbyr et bredt spekter av Risk Management tjenester basert på nær 30 års erfaring fra ulike prosjekter nasjonalt og internasjonalt, kombinert med kontinuerlig kompetanseutvikling og forbedring.

Vi tilbyr følgende konsulenttjenester:

 • Sårbarhetsvurderinger (ISPS-koden)
 • Sikringsrisikoanalyser (NS 5832 og NS 5834)
 • Risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS-analyser)
 • Sikringsplaner
 • Beredskapsplaner
 • Øvelser og treninger (skrivebord, småskala, fullskala eller verifikasjon)
 • Prosjektdeltakelse

Vi tilbyr følgende kurs:

 • Sikringslederkurs (Port facility Security Officer/Port Security Officer)
 • Beredskapsledelse havneanlegg (ISPS)
 • Beredskapsledelse grunnkurs og repetisjon (Norsk olje&gass)
 • Personell med særlige sikringsplikter (ISPS)
 • Sjøfolk med særlige sikringsplikter (STCW)
 • Security Management in the Supply Chain
 • Sikring i forsyningskjeden (norsk olje&gass)

Våre kurs kan også gjennomføres hos våre kunder.

Annet:

 • Revisjoner av sikringsplaner (ISPS)
 • Granskninger (også deltakelse i granskningsgrupper)

Kontakt oss for mer informasjon eller meld på kurs her.