;

VÅRE TJENESTER

Beredskap.no! tilbyr et bredt spekter av Risk Management tjenester basert på nær 30 års erfaring fra nasjonalt og internasjonalt arbeid og prosjekter kombinert med kontinuerlig kompetanseutvikling.

Vi kan tilby følgende konsulenttjenester:

 • Sårbarhetsvurderinger (ISPS-koden)
 • Sikringsrisikovurderinger (Norsk olje og gass)
 • Sikringsrisikoanalyser (NS 5814, NS 5832 og NS 5834)
 • Risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS-analyser)
 • Sikringsplan
 • Beredskapsplan
 • Øvelser og treninger (skrivebord, småskala, fullskala eller verifikasjon)

Vi kan tilby følgende kurs:

 • Sikringslederkurs (Port facility Security Officer/Port Security Officer)
 • Beredskapsledelse havneanlegg (ISPS)
 • Beredskapsledelse grunnkurs og repetisjon (Norsk olje&gass)
 • Personell med særlige sikringsplikter (ISPS)
 • Sjøfolk med særligs sikringsplikter (STCW)
 • Security Management in the Supply Chain
 • Sikring i forsyningskjeden (norsk olje&gass)

Våre kurs kan også gjennomføres hos våre kunder.

Annet:

 • Revisjoner av sikringsplaner (ISPS)
 • Granskninger (også deltakelse i granskningsgrupper)

Kontakt oss for mer informasjon eller meld på kurs her.