Vår kompetanse skal utgjøre en forskjell!

Beredskap.no! tilbyr tjenester innen risikoledelse, beredskap- og kriseledelse og kvalitetsledelse, med basis i mer enn 25 års erfaring fra arbeid nasjonalt såvel som internasjonalt.

Rådgivningstjenester
Vi innehar autorisasjoner, sertifiseringer og sertifikater for å kunne levere et bredt spekter av rådgivningstjenester innen ledelse og styring av risiko, etablering av proaktiv beredskap og ledelse i krisesituasjoner og utvikling av styringssystemer basert på NS-EN ISO 9001 og 14001, OHSAS 18001 (ISO 45001) og 31000 (herunder NS 5814, 5831 og 5832).

Vi deltar i prosjekter og kan bekle flere roller i en prosjektorganisasjon, enten som prosjektleder, disiplinleder eller som et medlem. 

Revisjoner, granskninger, øvelser mv.
Vi gjennomfører revisjoner innen våre rådgivningsområder med grunnlag i EOQ-sertifisering og innarbeidet metodikk i henhold til ISO 19011.

Granskninger utføres i samarbeid med våre kunder, og har granskningserfaring fra hendelser offshore såvel som på land, i tillegg til flere års erfaring fra etterforskning i politiet.

Gjennom mange år har vi planlagt og gjennomført øvelser, både i myndighetsregi og i næringslivet. Vi kan bidra til å få gjennomført mindre øvelser eller mer omfattende verifikasjonsøvelser.

Kurs
Vi kan tilby flere kurs innen sikring av havner og havneanlegg, skip, forsyningskjeder og beredskap- og kriseledelse. I hovedsak er kursene på norsk, men vi gjennomfører også kurs på engelsk. Vi kan tilby både åpne og bedrifsinterne kurs.

Kontakt oss for mer informasjon.